Yapı

Proje Bilgileri

Her türlü yapı, İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak, her türlü plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük, teknik uygulama sorumluluğu almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskân ruhsat işlemleri yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut, içme ve kullanma suyu, sulama tesisleri, kanalizasyon, drenaj, tasfiye tesisleri, fosseptik tesisleri, ulaştırma yapı ve tesisleri ve diğer her türlü resmi ve özel yapı inşaatlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini vermek ve almak, fenni mesuliyeti üstlenmek hak ediş düzenlemek, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak

Devlet ihale kanunu ile buna muaddel ve özel ihale mevzuatına giren Devlet ve Bakanlık tarafından yayınlanmış veya yayınlanacak ek ve değişiklikleri de kapsayacak yürürlükte ve yürürlüğe konulacak gümrük tarife cetvelleri içinde pozisyonları belirli ithalat ve ihracat genel tebliğlerinde yer alan veya yer alacak üretimi, tüketimi ve satışı yasaklanmamış her tür mal ve hizmetlerin alımı ve satımı pazarlanması, ithali ihracı taahhüdü ve hizmet ifası suretiyle ticaret yapmak,

Diğer taraftan Şirket amacına erişebilmek için ; Şirket amaç ve konusu doğrultusunda kurulmuş tesisleri kısmen veya tamamen alabilir,kiralayabilir,sahibi olduğu tesisleri kiraya verebilir,ortak olabilir,ortak alabilir,şube açabilir.Şirket konusu ile ilgili artırma ve eksiltme ihalelerine iştirak edebilir teminat yatırıp geri alabilir.